Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-% 1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
Korkotuotot 755 593 591 367 -21,7 89 460 75 401 -15,7
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. .. .. ..
Korkokulut 293 876 199 941 -32,0 26 619 16 930 -36,4
RAHOITUSKATE 461 716 391 425 -15,2 62 841 58 471 -7,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 101 208 103 213 2,0 2 409 1 867 -22,5
Palkkiotuotot 191 265 242 663 26,9 22 661 25 385 12,0
Palkkiokulut 28 798 31 607 9,8 2 892 2 838 -1,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 15 195 8 511 -44,0 606 272 -55,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 368 15 469 (X) 1) 5 304 9 960 87,8
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11 552 14 660 26,9 536 1 038 93,7
Liiketoiminnan muut tuotot 16 364 17 064 4,3 1 329 1 147 -13,8
Hallintokulut 413 845 407 119 -1,6 50 887 51 424 1,1
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 20 013 19 359 -3,3 2 820 2 692 -4,5
Liiketoiminnan muut kulut 100 232 113 039 12,8 8 820 11 389 29,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 7 107 13 233 86,2 1 006 648 -35,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot .. .. .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 227 673 208 650 -8,4 29 240 29 097 -0,5
Tilinpäätössiirrot 1 675 -188 -111 2) -5 083 -908 -82,1
Tuloverot 32 023 30 841 -3,7 5 817 7 568 30,1
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 197 326 177 621 -10,0 18 339 20 621 12,4
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 197 326 177 621 -10,0 18 339 20 621 12,4
Suojauslaskennan nettotulos .. .. .. -21 -27 28,3
1) (X) suurempi kuin 999 %
2) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tau_003_fi.html