Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-% 1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
Käteiset varat 112 962 113 855 0,8 17 775 17 068 -4,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 760 52 -97,0 29 408 28 099 -4,5
Saamiset luottolaitoksilta 4 235 809 3 825 478 -9,7 499 897 526 087 5,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 36 457 785 39 004 389 7,0 3 608 812 3 706 771 2,7
Leasingkohteet .. .. .. .. .. ..
Saamistodistukset 783 788 656 440 -16,2 121 157 111 349 -8,1
Osakkeet ja osuudet 2 304 904 2 442 959 6,0 199 013 226 657 13,9
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 3 069 4 383 42,8 72 44 -39,2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 823 8 886 0,7 6 517 6 517 0,0
Johdannaissopimukset 64 492 55 755 -13,5 27 744 17 794 -35,9
Aineettomat hyödykkeet 1 003 1 148 14,5 930 4 115 (X) 1)
Aineelliset hyödykkeet 753 319 751 065 -0,3 93 686 89 150 -4,8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset .. .. .. .. .. ..
Muut varat 45 078 47 446 5,3 2 126 10 223 (X) 1)
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 180 232 151 722 -15,8 31 224 25 232 -19,2
Laskennalliset verosaamiset 2 180 1 199 -45,0 4 117 3 136 -23,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ 44 955 204 47 064 776 4,7 4 642 478 4 772 243 2,8
VIERAS PÄÄOMA 39 470 273 41 345 301 4,8 4 011 230 4 115 922 2,6
Velat luottolaitoksille 3 481 721 4 765 620 36,9 51 551 63 509 23,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 157 688 35 797 706 1,8 3 883 255 3 944 962 1,6
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 40 289 36 937 -8,3 1 117 35 755 (X) 1)
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 36 726 27 668 -24,7 .. .. ..
Muut velat 74 218 94 268 27,0 27 053 31 797 17,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 434 280 358 805 -17,4 36 493 31 819 -12,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962 190 962 -0,0 8 504 5 175 -39,1
Laskennalliset verovelat 54 389 73 334 34,8 3 259 2 904 -10,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 183 875 1 247 265 5,4 133 254 134 831 1,2
OMA PÄÄOMA 4 301 057 4 472 210 4,0 497 994 521 491 4,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 742 516 741 111 -0,2 110 232 114 170 3,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma .. .. .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657 2 501 -5,9 815 823 1,0
Muut sidotut rahastot 771 653 836 723 8,4 62 340 64 691 3,8
Vapaat rahastot 1 169 209 1 193 790 2,1 134 304 139 355 3,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 417 696 1 520 464 7,2 171 965 181 831 5,7
Tilikauden voitto/tappio 197 326 177 621 -10,0 18 339 20 621 12,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44 955 204 47 064 775 4,7 4 642 478 4 772 243 2,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 837 277 3 675 832 -4,2 236 796 213 027 -10,0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 422 090 449 651 6,5 88 346 86 709 -1,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 3 415 188 3 226 181 -5,5 148 449 126 318 -14,9
1) (X) suurempi kuin 999 %

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tau_004_fi.html