Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013 Muutos-%
Korkotuotot 6 887 468 5 397 532 -21,6
Leasingtoiminnan nettotuotot 28 792 27 434 -4,7
Korkokulut 4 452 463 2 703 360 -39,3
RAHOITUSKATE 2 463 797 2 721 606 10,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 372 818 472 459 26,7
Palkkiotuotot 1 631 981 1 777 872 8,9
Palkkiokulut 602 144 1 055 924 75,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 614 622 1 126 153 -30,3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 75 622 62 341 -17,6
Suojauslaskennan nettotulos 6 699 5 823 -13,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 13 079 22 264 70,2
Liiketoiminnan muut tuotot 148 191 152 457 2,9
Hallintokulut 2 419 881 2 417 167 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 132 837 112 556 -15,3
Liiketoiminnan muut kulut 450 195 513 409 14,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 307 079 141 692 -53,9
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot 4 812 -499 -110
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 409 118 2 100 727 -12,8
Tilinpäätössiirrot -231 523 -230 918 -0,3
Tuloverot 496 589 417 232 -16,0
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 1 681 006 1 452 577 -13,6
Muun kuin varsinaisen toim.tuotot ja kulut 71   -100
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 681 077 1 452 577 -13,6
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tau_001_fi.html