Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013 1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013
Korkotuotot 969 163 797 206 116 016 101 397
Leasingtoiminnan nettotuotot        
Korkokulut 374 672 258 729 33 668 22 269
RAHOITUSKATE 594 490 538 477 82 348 79 129
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 102 643 105 028 2 498 1 962
Palkkiotuotot 266 116 317 359 30 511 34 033
Palkkiokulut 39 393 43 272 3 841 3 987
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 18 369 13 929 684 -138
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 519 19 931 4 998 9 493
Suojauslaskennan nettotulos     -112 -51
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 12 676 13 487 304 1 473
Liiketoiminnan muut tuotot 24 504 24 070 3 154 2 093
Hallintokulut 560 461 558 096 70 471 70 928
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 27 450 26 252 3 581 3 730
Liiketoiminnan muut kulut 133 903 148 823 13 197 15 036
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 31 876 36 953 3 849 4 177
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot        
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 227 234 218 848 29 445 30 079
Tilinpäätössiirrot -62 268 -76 028 -5 786 -1 771
Tuloverot 16 989 19 482 5 528 7 897
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 147 977 123 339 18 131 20 411
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 147 977 123 339 18 131 20 411

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tau_003_fi.html