Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 31.12.2013 Muutos-% 1.1.- 31.12.2013 Muutos-%
Käteiset varat 121 253 -11,1 17 122 0,1
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 52 -97,0 33 749 23,4
Saamiset luottolaitoksilta 3 869 294 -0,3 522 679 -0,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 39 387 990 6,6 3 684 666 1,6
Leasingkohteet        
Saamistodistukset 654 024 -7,3 119 897 2,6
Osakkeet ja osuudet 2 560 739 7,5 269 977 27,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 4 348 44,3 4 561 (X) 1)
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 885 -0,0 6 567 0,8
Johdannaissopimukset 50 110 -28,3 16 376 -39,6
Aineettomat hyödykkeet 1 100 -20,9 4 123 451,9
Aineelliset hyödykkeet 739 129 -1,8 85 063 -9,5
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset        
Muut varat 55 869 30,0 2 173 -11,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 137 073 0,4 18 462 -13,8
Laskennalliset verosaamiset 377 -66,4 2 316 -35,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 47 590 243 5,6 4 787 732 2,3
VIERAS PÄÄOMA 41 737 437 5,7 4 125 635 2,1
Velat luottolaitoksille 4 990 431 43,5 54 971 -11,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 955 904 2,1 3 971 687 1,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 35 810 48,2 36 166 (X) 1)
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 26 679 -33,9    
Muut velat 110 313 40,0 33 798 -28,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 343 363 -11,7 20 877 -6,7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962 0,0 5 175 -39,1
Laskennalliset verovelat 83 975 24,9 2 961 -19,3
Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 323 104 6,0 135 694 1,3
OMA PÄÄOMA 4 529 701 5,1 526 403 4,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 746 428 -1,6 115 461 2,8
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma        
Ylikurssirahasto        
Arvonkorotusrahasto 2 588 -2,6 815 -1,0
Muut sidotut rahastot 943 923 15,8 68 531 4,0
Vapaat rahastot 1 193 790 2,1 139 355 3,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 519 634 7,3 181 831 5,8
Tilikauden voitto/tappio 123 338 -16,7 20 411 12,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 47 590 243 5,6 4 787 732 2,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 272 167 -7,1 199 297 -0,6
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 436 483 3,6 84 834 -2,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 2 835 684 -8,6 114 463 0,7
1) (X) suurempi kuin 999,9%

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tau_004_fi.html