Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 1 094 001 232 008 48 140 1 374 149
Korkokulut 638 828 62 740 12 344 713 912
RAHOITUSKATE 455 174 169 268 35 796 660 238
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - - - -
Osinkotuotot 196 260 107 708 1 394 305 362
Palkkiotuotot 358 669 102 692 21 076 482 437
(Palkkiokulut) 220 232 11 122 2 346 233 700
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 12 070 1 348 7 050 20 468
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 386 292 3 258 133 389 683
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 5 124 59 -25 5 158
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -5 886 16 25 -5 845
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -67 153 -18 - -67 171
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 168 4 38 210
Muut liiketoiminnan tuotot 21 160 17 964 3 333 42 457
(Muut liiketoiminnan kulut) 73 978 50 333 9 351 133 662
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 067 667 340 844 57 123 1 465 634
(Hallintokulut) 435 872 157 272 33 661 626 805
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 225 192 92 236 17 681 335 109
josta: Muut hallintokulut 210 680 65 036 15 980 291 696
(Poistot) 19 726 7 879 1 452 29 057
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 212 - - 212
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 30 212 5 532 -286 35 458
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista 16 427 - - 16 427
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 772 52 16 840
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 564 447 170 109 22 280 756 836
(Tilinpäätössiirrot) 6 166 -1 842 1 652 5 976
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 74 331 14 557 4 462 93 350
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 483 950 157 394 16 166 657 510
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 483 950 157 394 16 166 657 510

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_001_fi.html