Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 35 860 828 783 899 276 172 36 920 899
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 157 866 016 159 006 2 001 158 027 023
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 224 849 14 685 23 153 262 687
Myytävissä olevat rahoitusvarat 21 254 652 5 701 241 1 365 441 28 321 334
Lainat ja muut saamiset 172 642 576 45 366 195 7 202 697 225 211 468
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 888 414 111 674 52 443 3 052 531
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 826 735 69 042 83 507 1 979 284
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 54 238 - - 54 238
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 2 046 502 23 561 602 2 070 665
Aineelliset hyödykkeet 210 215 819 691 123 028 1 152 934
Aineettomat hyödykkeet 207 641 5 379 7 895 220 915
Verosaamiset 72 348 16 606 3 538 92 492
Muut varat 14 915 659 193 512 58 857 15 168 028
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 410 070 673 53 264 491 9 199 334 472 534 498
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 132 483 107 27 705 - 132 510 812
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 628 056 - - 1 628 056
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 230 130 987 45 918 930 7 928 534 283 978 451
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 922 847 5 597 4 176 932 620
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 605 874 14 961 64 359 685 194
Varaukset 158 487 10 480   168 967
Verovelat 48 414 119 836 15 064 183 314
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 28 862 995 414 312 104 913 29 382 220
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 396 182 955 47 969 044 8 384 712 452 536 711
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 198 330 875 897 97 850 4 172 077
Ylikurssirahasto 1 227 542 - 10 320 1 237 862
Muu oma pääoma - - - -
Muut 585 542 621 721 98 651 1 305 914
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 101 862 472 038 37 030 610 930
Kertyneet voittovarat 5 165 221 1 981 609 311 974 7 458 804
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 3 609 437 1 344 182 258 797 5 212 416
(-) Omat osakkeet -215 - - -215
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 887 718 5 295 447 814 622 19 997 787
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 410 070 673 53 264 491 9 199 334 472 534 498

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_002_fi.html