Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 1 094 001 232 008 48 140 1 374 150
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 358 550 -3 196 165 355 520
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -23 281 4 029 1 237 -18 015
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 98 207 9 101 7 107 114 415
Saamisista luottolaitoksilta 70 682 16 951 1 570 89 203
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 587 327 205 096 38 061 830 484
Ennakkomaksut - - - -
Muut rahoitusvarat 2 516 27 - 2 543
KORKOKULUT, yhteensä 638 828 62 740 12 344 713 912
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 329 963 - -298 329 665
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -101 656 -1 790 -4 417 -107 862
Veloista luottolaitoksille 89 826 11 361 1 184 102 371
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 83 047 52 072 14 408 149 526
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 236 119 1 121 1 467 238 707
Muut rahoitusvelat 1 528 -23 - 1 505

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_003_fi.html