Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 1 094 001 232 008 48 140 1 374 150
Derivat som innehas för handel 358 550 -3 196 165 355 520
Derivat – säkringsredovisning -23 281 4 029 1 237 -18 015
Skuldinstrument 98 207 9 101 7 107 114 415
Fordringar på kreditinstitut 70 682 16 951 1 570 89 203
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 587 327 205 096 38 061 830 484
Förskottsbetalningar - - - -
Andra finansiella tillgångar 2 516 27 - 2 543
RÄNTEKOSTNADER, summa 638 828 62 740 12 344 713 912
Derivat som innehas för handel 329 963 - -298 329 665
Derivat – säkringsredovisning -101 656 -1 790 -4 417 -107 862
Skulder till kreditinstitut 89 826 11 361 1 184 102 371
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 83 047 52 072 14 408 149 526
Emitterade skuldinstrument 236 119 1 121 1 467 238 707
Andra finansiella skulder 1 528 -23 - 1 505

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_003_sv.html