Finlands officiella statistik

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,6 miljarder euro under sista kvartalet år 2019
16.4.2020
Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under fjärde kvartalet år 2019 till 1,1 miljarder euro och rörelsevinsten till 1,6 miljarder euro. Banksektorn i Finland ökade genom ett betydande företagsarrangemang under fjärde kvartalet år 2018. På grund av detta är kvartalen efter det inte till alla delar jämförbara med tidigare kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Nästa offentliggörande:
13.8.2020

Beskrivning: Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/index_sv.html