Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 358 669 102 689 21 075 482 433
Arvopaperit 35 459 1 819 450 37 728
Selvitys 88 - - 88
Omaisuudenhoito 32 973 11 737 312 45 021
Säilytys 10 201 2 445 765 13 411
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille 4 904 - - 4 904
Maksuliikenne 116 208 38 812 8 675 163 696
Jakelukanavapalkkiot 18 488 38 351 3 705 60 544
Strukturoidut tuotteet 2 006     2 006
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 53 763 31 634 5 156 90 552
Annetut takaukset 31 763 1 692 373 33 828
Muut 52 817 -23 801 1 639 30 655
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 220 233 11 122 2 346 233 701
Selvitys 92 972 2 541 - 95 514
Säilytys 4 247 - - 4 247
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 2 291 -9   2 282
Saadut takaukset 85 049 - - 85 049
Muut 35 673 8 590 2 346 46 609

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_004_fi.html