Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 358 669 102 689 21 075 482 433
Värdepapper 35 459 1 819 450 37 728
Clearing och avveckling 88 - - 88
Kapitalförvaltning 32 973 11 737 312 45 021
Förvaring 10 201 2 445 765 13 411
Administrativa tjänster för institutionella kunder 4 904 - - 4 904
Betalningar 116 208 38 812 8 675 163 696
Avgifter för distributionskanaler 18 488 38 351 3 705 60 544
Strukturerade produkter 2 006 - - 2 006
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 53 763 31 634 5 156 90 552
Ställda garantier 31 763 1 692 373 33 828
Annat 52 817 -23 801 1 639 30 655
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 220 233 11 122 2 346 233 701
Clearing och avveckling 92 972 2 541 - 95 514
Förvaring 4 247 - - 4 247
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 2 291 -9 - 2 282
Erhållna garantier 85 049 - - 85 049
Annat 35 673 8 590 2 346 46 609

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_004_sv.html