Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 2 170 772 469 727 90 373 2 730 872
Korkokulut 1 312 664 134 019 23 666 1 470 349
RAHOITUSKATE 858 108 335 708 66 707 1 260 523
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - - - -
Osinkotuotot 242 841 111 827 2 856 357 524
Palkkiotuotot 682 037 191 030 38 617 911 684
(Palkkiokulut) 407 134 24 745 4 589 436 468
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 29 387 532 845 13 347 575 579
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 986 075 6 436 851 993 362
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 10 334 -441 -42 9 851
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -8 892 81 20 -8 791
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -371 629 14 2 -371 613
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 230 95 619 944
Muut liiketoiminnan tuotot 52 318 33 951 5 401 91 670
(Muut liiketoiminnan kulut) 54 690 97 230 17 309 169 229
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 2 018 985 1 089 571 106 480 3 215 036
(Hallintokulut) 856 969 312 572 59 607 1 229 148
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 452 936 182 974 31 874 667 784
josta: Muut hallintokulut 404 033 129 598 27 733 561 364
(Poistot) 38 272 15 603 2 709 56 584
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 31 057 - - 31 057
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 62 591 23 295 1 098 86 984
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista 16 427 - - 16 427
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 785 2 499 16 3 300
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 1 012 883 735 602 43 050 1 791 535
(Tilinpäätössiirrot) 16 561 -3 510 9 842 22 893
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 160 310 128 923 7 141 296 374
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 836 012 610 189 26 067 1 472 268
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 836 012 610 189 26 067 1 472 268
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_001_fi.html