Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 33 631 641 923 796 298 900 34 854 337
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 172 788 994 142 631 2 374 172 933 999
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 195 212 13 897 23 365 232 474
Myytävissä olevat rahoitusvarat 22 947 241 5 590 769 1 404 585 29 942 595
Lainat ja muut saamiset 164 454 842 45 742 222 6 746 504 216 943 568
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 1 210 333 100 526 37 698 1 348 557
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 033 106 89 442 93 898 2 216 446
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 76 915 - - 76 915
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 980 723 24 033 589 2 005 345
Aineelliset hyödykkeet 185 680 811 659 109 535 1 106 874
Aineettomat hyödykkeet 221 767 5 492 7 160 234 419
Verosaamiset 60 754 9 019 1 145 70 918
Muut varat 12 887 944 93 106 56 521 13 037 571
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 412 675 151 53 546 592 8 782 274 475 004 017
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 140 773 744 35 056 - 140 808 800
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 208 404 - - 1 208 404
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 225 929 460 45 759 207 7 643 498 279 332 165
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 003 330 5 883 4 388 1 013 601
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 790 060 14 970 72 915 877 945
Varaukset 195 418 10 358 - 205 776
Verovelat 41 929 127 733 14 993 184 655
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 27 141 244 409 878 79 225 27 630 347
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 398 436 497 47 818 630 8 068 316 454 323 443
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 240 330 1 265 750 99 652 4 605 732
Ylikurssirahasto 1 226 562 - 10 320 1 236 882
Muu oma pääoma - - - -
Muut 585 690 622 017 78 275 1 285 982
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 110 736 71 583 43 126 225 445
Kertyneet voittovarat 5 481 524 2 409 425 315 188 8 206 137
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 3 594 026 1 359 187 167 397 5 120 610
(-) Omat osakkeet -215 - - -215
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 238 653 5 727 962 713 958 20 680 573
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 412 675 150 53 546 592 8 782 274 475 004 016
Pyöristyksistä johtuen loppu- ja alaerien summat voivat poiketa toisistaan (+/- 1 000 euroa)
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_002_fi.html