Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 2 170 771 469 727 92 518 2 733 017
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 740 008 -6 347 365 734 026
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -45 963 8 060 2 135 -35 768
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 186 065 20 242 13 910 220 217
Saamisista luottolaitoksilta 159 512 33 761 2 915 196 188
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 114 186 413 941 73 193 1 601 321
Ennakkomaksut - - - -
Muut rahoitusvarat 16 963 70   17 033
KORKOKULUT, yhteensä 1 312 664 134 019 23 941 1 470 624
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 685 469 - - 685 469
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -196 168 -3 501 -9 416 -209 086
Veloista luottolaitoksille 180 475 22 888 2 336 205 698
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 160 682 102 414 27 436 290 532
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 470 110 2 253 3 585 475 948
Muut rahoitusvelat 12 096 9 966 - 22 062
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_003_fi.html