Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 30.6.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 2 170 771 469 727 92 518 2 733 017
Derivat som innehas för handel 740 008 -6 347 365 734 026
Derivat – säkringsredovisning -45 963 8 060 2 135 -35 768
Skuldinstrument 186 065 20 242 13 910 220 217
Fordringar på kreditinstitut 159 512 33 761 2 915 196 188
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 114 186 413 941 73 193 1 601 321
Förskottsbetalningar - - - -
Andra finansiella tillgångar 16 963 70 - 17 033
RÄNTEKOSTNADER, summa 1 312 664 134 019 23 941 1 470 624
Derivat som innehas för handel 685 469 - - 685 469
Derivat – säkringsredovisning -196 168 -3 501 -9 416 -209 086
Skulder till kreditinstitut 180 475 22 888 2 336 205 698
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 160 682 102 414 27 436 290 532
Emitterade skuldinstrument 470 110 2 253 3 585 475 948
Andra finansiella skulder 12 096 9 966 - 22 062
“-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_003_sv.html