Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 682 037 191 029 39 595 912 661
Arvopaperit 65 653 4 435 821 70 909
Selvitys 175 - - 175
Omaisuudenhoito 68 260 19 024 409 87 693
Säilytys 20 471 4 705 742 25 918
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille - - - -
Maksuliikenne 225 077 79 192 16 104 320 373
Jakelukanavapalkkiot 46 380 63 742 7 522 117 644
Strukturoidut tuotteet 10 885 - - 10 885
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 94 388 63 984 9 976 168 348
Annetut takaukset 62 237 3 397 761 66 395
Muut 88 510 -47 450 3 260 44 320
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 407 134 24 745 4 739 436 618
Selvitys 199 144 5 699   204 843
Säilytys 9 055 - - 9 055
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 4 352 58 - 4 410
Saadut takaukset 122 640 - - 122 640
Muut 71 943 18 988 4 739 95 670
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_004_fi.html