Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 30.6.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 682 037 191 029 39 595 912 661
Värdepapper 65 653 4 435 821 70 909
Clearing och avveckling 175 - - 175
Kapitalförvaltning 68 260 19 024 409 87 693
Förvaring 20 471 4 705 742 25 918
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 225 077 79 192 16 104 320 373
Avgifter för distributionskanaler 46 380 63 742 7 522 117 644
Strukturerade produkter 10 885 - - 10 885
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 94 388 63 984 9 976 168 348
Ställda garantier 62 237 3 397 761 66 395
Annat 88 510 -47 450 3 260 44 320
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 407 134 24 745 4 739 436 618
Clearing och avveckling 199 144 5 699 - 204 843
Förvaring 9 055 - - 9 055
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 4 352 58 - 4 410
Erhållna garantier 122 640 - - 122 640
Annat 71 943 18 988 4 739 95 670
“-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_004_sv.html