Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 3 264 471 709 524 143 003 4 116 998
Korkokulut 1 967 693 189 567 36 427 2 193 687
RAHOITUSKATE 1 296 777 519 957 106 576 1 923 310
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 303 693 127 389 3 068 434 150
Palkkiotuotot 1 011 483 280 054 59 878 1 351 415
(Palkkiokulut) 607 682 37 896 7 432 653 010
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 35 322 536 408 16 802 588 532
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 304 468 8 287 484 1 313 239
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 13 570 310 -40 13 840
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -11 411 118 277 -11 016
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -465 317 342 11 -464 964
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 240 714 680 1 634
Muut liiketoiminnan tuotot 74 557 50 490 8 096 133 143
(Muut liiketoiminnan kulut) 93 462 144 747 27 500 265 709
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 2 862 240 1 341 426 160 900 4 364 566
(Hallintokulut) 1 243 452 454 201 89 109 1 786 762
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 625 676 261 010 47 190 933 876
josta: Muut hallintokulut 617 776 193 191 41 919 852 886
(Poistot) 57 959 23 241 4 149 85 349
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 42 125 - - 42 125
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 83 964 28 850 1 291 114 105
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista 16 427 - - 16 427
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 56 084 5 639 16 61 739
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 1 362 229 829 495 66 335 2 258 059
(Tilinpäätössiirrot) 27 312 -2 381 14 620 39 551
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 227 066 145 782 10 625 383 473
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1 107 851 686 094 41 090 1 835 035
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 1 107 851 686 094 41 090 1 835 035
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_001_fi.html