Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 3 264 471 709 524 143 004 4 116 998
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 139 978 -9 584 657 1 131 051
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -67 753 12 433 3 261 -52 059
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 282 657 29 380 20 766 332 803
Saamisista luottolaitoksilta 228 270 50 285 4 278 282 832
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 662 507 626 910 114 014 2 403 432
Ennakkomaksut - 1) - - -
Muut rahoitusvarat 18 812 100 27 18 939
KORKOKULUT, yhteensä 1 967 693 189 567 36 427 2 193 688
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 051 626 - - 1 051 626
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -267 820 -5 216 -13 888 -286 923
Veloista luottolaitoksille 255 106 33 389 3 556 292 051
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 237 210 148 071 41 158 426 438
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 677 960 3 353 5 602 686 915
Muut rahoitusvelat 13 612 9 970 - 23 581
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_003_fi.html