Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 30.9.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 3 264 471 709 524 143 004 4 116 998
Derivat som innehas för handel 1 139 978 -9 584 657 1 131 051
Derivat – säkringsredovisning -67 753 12 433 3 261 -52 059
Skuldinstrument 282 657 29 380 20 766 332 803
Fordringar på kreditinstitut 228 270 50 285 4 278 282 832
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 662 507 626 910 114 014 2 403 432
Förskottsbetalningar - 1) - - -
Andra finansiella tillgångar 18 812 100 27 18 939
RÄNTEKOSTNADER, summa 1 967 693 189 567 36 427 2 193 688
Derivat som innehas för handel 1 051 626 - - 1 051 626
Derivat – säkringsredovisning -267 820 -5 216 -13 888 -286 923
Skulder till kreditinstitut 255 106 33 389 3 556 292 051
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 237 210 148 071 41 158 426 438
Emitterade skuldinstrument 677 960 3 353 5 602 686 915
Andra finansiella skulder 13 612 9 970 - 23 581
1) “-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_003_sv.html