Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 1 011 483 280 054 59 878 1 351 415
Arvopaperit 95 128 6 234 1 138 102 500
Selvitys 260 - 1) - 260
Omaisuudenhoito 105 328 26 296 722 132 346
Säilytys 31 003 6 982 768 38 753
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille - - - -
Maksuliikenne 334 900 121 554 24 986 481 440
Jakelukanavapalkkiot 69 167 88 314 11 106 168 587
Strukturoidut tuotteet 11 712 - - 11 712
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 142 482 96 583 15 041 254 106
Annetut takaukset 92 618 5 218 1 164 99 000
Muut 128 885 -71 125 4 952 62 712
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 607 682 37 896 7 432 653 010
Selvitys 287 858 9 070 - 296 928
Säilytys 14 236 - - 14 236
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 6 413 94 - 6 507
Saadut takaukset 187 246 - - 187 246
Muut 111 929 28 732 7 432 148 094
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_004_fi.html