Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 30.9.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 1 011 483 280 054 59 878 1 351 415
Värdepapper 95 128 6 234 1 138 102 500
Clearing och avveckling 260 - 1) - 260
Kapitalförvaltning 105 328 26 296 722 132 346
Förvaring 31 003 6 982 768 38 753
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 334 900 121 554 24 986 481 440
Avgifter för distributionskanaler 69 167 88 314 11 106 168 587
Strukturerade produkter 11 712 - - 11 712
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 142 482 96 583 15 041 254 106
Ställda garantier 92 618 5 218 1 164 99 000
Annat 128 885 -71 125 4 952 62 712
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 607 682 37 896 7 432 653 010
Clearing och avveckling 287 858 9 070 - 296 928
Förvaring 14 236 - - 14 236
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 6 413 94 - 6 507
Erhållna garantier 187 246 - - 187 246
Annat 111 929 28 732 7 432 148 094
1) “-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_004_sv.html