Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 4 324 558 941 473 186 638 5 452 669
Korkokulut 2 587 141 239 128 47 253 2 873 522
RAHOITUSKATE 1 737 417 702 345 139 385 2 579 147
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 448 873 133 622 3 101 585 596
Palkkiotuotot 1 367 316 388 351 79 388 1 835 055
(Palkkiokulut) 822 483 51 800 9 541 883 824
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 59 272 537 837 20 895 618 004
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 544 803 10 219 486 1 555 508
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 31 506 516 45 32 067
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -17 060 138 128 -16 794
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -509 595 429 5 -509 161
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 430 842 751 2 023
Muut liiketoiminnan tuotot 102 405 67 905 28 058 198 368
(Muut liiketoiminnan kulut) 113 359 202 166 38 884 354 409
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 829 525 1 588 238 223 817 5 641 580
(Hallintokulut) 1 711 218 618 217 120 253 2 449 688
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 854 894 352 966 64 538 1 272 398
josta: Muut hallintokulut 856 324 265 251 55 715 1 177 290
(Poistot) 74 926 30 957 5 429 111 312
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 38 112 - - 38 112
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 102 071 63 628 14 956 180 655
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista 16 427 - - 16 427
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 56 865 14 635 288 71 788
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 1 829 906 860 801 82 891 2 773 598
(Tilinpäätössiirrot) 61 869 51 280 16 397 129 546
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 289 756 143 404 14 942 448 102
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1 478 281 666 117 51 552 2 195 950
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 1 478 281 666 117 51 552 2 195 950
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_001_fi.html