Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 4 324 558 941 473 186 638 5 452 669
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 520 854 -12 921 903 1 508 836
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -94 284 17 325 3 621 -73 338
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 397 992 36 610 27 194 461 796
Saamisista luottolaitoksilta 276 798 65 028 5 520 347 346
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 200 230 835 311 149 400 3 184 941
Ennakkomaksut - 1) - - -
Muut rahoitusvarat 22 969 120 - 23 089
KORKOKULUT, yhteensä 2 587 141 239 128 47 253 2 873 522
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 383 387 - - 1 383 387
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -345 030 -7 034 -18 710 -370 774
Veloista luottolaitoksille 320 067 43 126 4 782 367 975
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 308 859 188 895 53 666 551 420
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 904 394 3 778 7 515 915 687
Muut rahoitusvelat 15 464 10 363 - 25 827
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_003_fi.html