Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.12.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 4 324 558 941 473 186 638 5 452 669
Derivat som innehas för handel 1 520 854 -12 921 903 1 508 836
Derivat – säkringsredovisning -94 284 17 325 3 621 -73 338
Skuldinstrument 397 992 36 610 27 194 461 796
Fordringar på kreditinstitut 276 798 65 028 5 520 347 346
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 2 200 230 835 311 149 400 3 184 941
Förskottsbetalningar - 1) - - -
Andra finansiella tillgångar 22 969 120 - 23 089
RÄNTEKOSTNADER, summa 2 587 141 239 128 47 253 2 873 522
Derivat som innehas för handel 1 383 387 - - 1 383 387
Derivat – säkringsredovisning -345 030 -7 034 -18 710 -370 774
Skulder till kreditinstitut 320 067 43 126 4 782 367 975
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 308 859 188 895 53 666 551 420
Emitterade skuldinstrument 904 394 3 778 7 515 915 687
Andra finansiella skulder 15 464 10 363 - 25 827
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_003_sv.html