Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 1 367 316 388 351 79 388 1 835 055
Arvopaperit 135 499 8 162 1 362 145 023
Selvitys 356 - 1) - 356
Omaisuudenhoito 142 952 38 185 773 181 910
Säilytys 40 837 9 388 2 038 52 263
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille - - - -
Maksuliikenne 446 529 162 541 32 627 641 697
Jakelukanavapalkkiot 96 750 127 271 15 351 239 372
Strukturoidut tuotteet 13 031 - - 13 031
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 191 846 129 659 19 221 340 726
Annetut takaukset 123 632 7 010 1 570 132 212
Muut 175 885 -93 865 6 446 88 466
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 822 482 51 800 9 541 883 824
Selvitys 393 398 12 270 - 405 668
Säilytys 19 270 - - 19 270
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 8 398 100 - 8 498
Saadut takaukset 249 792 - - 249 792
Muut 151 625 39 430 9 541 200 596
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_004_fi.html