Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.12.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 1 367 316 388 351 79 388 1 835 055
Värdepapper 135 499 8 162 1 362 145 023
Clearing och avveckling 356 - 1) - 356
Kapitalförvaltning 142 952 38 185 773 181 910
Förvaring 40 837 9 388 2 038 52 263
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 446 529 162 541 32 627 641 697
Avgifter för distributionskanaler 96 750 127 271 15 351 239 372
Strukturerade produkter 13 031 - - 13 031
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 191 846 129 659 19 221 340 726
Ställda garantier 123 632 7 010 1 570 132 212
Annat 175 885 -93 865 6 446 88 466
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 822 482 51 800 9 541 883 824
Clearing och avveckling 393 398 12 270 - 405 668
Förvaring 19 270 - - 19 270
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 8 398 100 - 8 498
Erhållna garantier 249 792 - - 249 792
Annat 151 625 39 430 9 541 200 596
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_004_sv.html