Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Kotimaisten talletuspankkien hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
HALLINTOKULUT, yhteensä 1 549 556 618 210 120 254 2 288 020 2)
1. Henkilöstökulut 820 202 352 958 64 537 1 237 697
1.1 Palkat ja palkkiot 661 714 291 828 51 058 1 004 600
1.2 Henkilösivukulut 158 487 61 130 13 479 233 096
2. Muut hallintokulut 729 354 265 252 55 717 1 050 323
2.1 Toimistokulut 48 148 50 645 6 871 105 664
2.2 ATK-kulut 362 538 133 815 32 644 528 997
2.3 Yhteyskulut 41 106 16 158 3 672 60 936
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 44 360 25 141 7 923 77 424
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 4 300 11 032 - 1) 15 332
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 69 387 18 979 4 607 92 973
2.7 Muut hallinnon kulut 159 514 9 482 - 168 996
1) Ei yhtään havaintoa
2) Tuloslaskelman hallintokulut tiedot eroavat liitetaulukko 5. hallintokulujen erittelystä, koska luottolaitokset voivat ilmoittaa osan hallintokuluista “Muut liiketoiminnan kulut” erässä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 5. Kotimaisten talletuspankkien hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_005_fi.html