Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.12.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 1 549 556 618 210 120 254 2 288 020
1. Personalkostnader 820 202 352 958 64 537 1 237 697
1.1 Löner och arvoden 661 714 291 828 51 058 1 004 600
1.2 Personalbikostnader 158 487 61 130 13 479 233 096
2. Övriga administrationskostnader 729 354 265 252 55 717 1 050 323
2.1 Kontorskostnader 48 148 50 645 6 871 105 664
2.2 IT-kostnader 362 538 133 815 32 644 528 997
2.3 Kommunikationskostnader 41 106 16 158 3 672 60 936
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 44 360 25 141 7 923 77 424
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 4 300 11 032 - 1) 15 332
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 69 387 18 979 4 607 92 973
2.7 Övriga administrativa kostnader 159 514 9 482 - 168 996
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_005_sv.html