Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 997 191 225 507 47 833 1 270 531
Korkokulut 602 959 50 175 10 673 663 807
RAHOITUSKATE 394 233 175 332 37 160 606 724
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 1)
Osinkotuotot 167 296 148 231 1 838 317 365
Palkkiotuotot 329 548 122 158 21 233 472 939
(Palkkiokulut) 202 328 11 737 2 509 216 573
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 31 282 7 858 12 353 51 493
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 290 987 7 791 193 298 970
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 2 288 681 3 2 973
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -8 764 -29 167 -8 626
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 151 535 381 73 151 989
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 4 547 -3 85 4 629
Muut liiketoiminnan tuotot 55 206 16 297 9 702 81 205
(Muut liiketoiminnan kulut) 18 465 37 965 7 377 63 808
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 197 367 428 994 72 920 1 699 281
(Hallintokulut) 417 496 164 229 33 172 614 898
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 216 027 93 770 16 700 326 496
josta: Muut hallintokulut 201 470 70 459 16 472 288 401
(Poistot) 15 399 7 333 1 365 24 098
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -629 -629
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 45 754 6 923 -433 52 244
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) -65 -82 -147
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 719 411 250 591 38 816 1 008 818
(Tilinpäätössiirrot) 13 558 2 711 6 546 22 815
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 128 457 20 385 5 749 154 591
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 577 396 227 495 26 521 831 411
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 577 396 227 495 26 521 831 411
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_001_fi.html