Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 45 509 343 1 185 637 275 463 46 970 443
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 228 477 680 153 284 2 240 228 633 204
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 175 791 14 202 21 751 211 744
Myytävissä olevat rahoitusvarat 22 940 603 5 741 359 1 357 974 30 039 936
Lainat ja muut saamiset 166 491 006 46 848 437 7 550 323 220 889 767
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 711 641 91 828 22 289 825 759
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 2 138 717 117 267 104 421 2 360 404
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 73 753 1) 73 753
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 950 496 22 672 684 1 973 851
Aineelliset hyödykkeet 162 229 778 279 128 580 1 069 088
Aineettomat hyödykkeet 178 809 5 983 7 284 192 077
Verosaamiset 60 865 10 039 1 448 72 352
Muut varat 25 645 358 80 434 27 780 25 753 572
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät
VASTAAVAA YHTEENSÄ 494 516 291 55 049 421 9 500 237 559 065 949
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 200 977 986 45 263 201 023 249
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 662 665 662 665
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 247 362 832 45 964 005 8 231 108 301 557 945
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 997 719 5 550 3 211 1 006 481
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 944 712 11 470 83 826 1 040 007
Varaukset 117 694 10 444 1 157 129 295
Verovelat 122 793 122 590 25 328 270 711
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma
Muut velat 27 181 792 403 688 71 215 27 656 695
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään
VELAT YHTEENSÄ 479 778 439 48 075 921 8 694 219 536 548 580
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 222 330 2 217 716 101 645 5 541 691
Ylikurssirahasto 1 157 282 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma
Muut 40 300 40 300
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 166 597 101 870 60 135 328 603
Kertyneet voittovarat 5 969 625 2 651 114 363 337 8 984 076
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot
Muut rahastot 4 182 141 2 002 800 270 580 6 455 521
(-) Omat osakkeet -423 -423
(-) Ennakko-osingot
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 737 852 6 973 501 806 017 22 517 370
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 494 516 291 55 049 421 9 500 237 559 065 949
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_002_fi.html