Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 997 191 225 507 47 833 1 270 531
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 364 078 -3 165 248 361 161
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -26 517 5 134 820 -20 563
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 87 256 6 145 5 961 99 362
Saamisista luottolaitoksilta 58 930 13 709 1 114 73 753
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 505 363 203 659 39 690 748 713
Ennakkomaksut 1)
Muut rahoitusvarat 8 081 24 8 105
KORKOKULUT, yhteensä 602 959 50 175 10 673 663 807
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 340 132 340 132
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -87 038 -1 524 -5 003 -93 565
Veloista luottolaitoksille 78 060 9 303 1 243 88 606
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 53 778 37 415 12 624 103 817
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 213 359 159 1 810 215 328
Muut rahoitusvelat 4 668 4 822 9 489
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_003_fi.html