Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 997 191 225 507 47 833 1 270 531
Derivat som innehas för handel 364 078 -3 165 248 361 161
Derivat – säkringsredovisning -26 517 5 134 820 -20 563
Skuldinstrument 87 256 6 145 5 961 99 362
Fordringar på kreditinstitut 58 930 13 709 1 114 73 753
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 505 363 203 659 39 690 748 713
Förskottsbetalningar 1)
Andra finansiella tillgångar 8 081 24 8 105
RÄNTEKOSTNADER, summa 602 959 50 175 10 673 663 807
Derivat som innehas för handel 340 132 340 132
Derivat – säkringsredovisning -87 038 -1 524 -5 003 -93 565
Skulder till kreditinstitut 78 060 9 303 1 243 88 606
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 53 778 37 415 12 624 103 817
Emitterade skuldinstrument 213 359 159 1 810 215 328
Andra finansiella skulder 4 668 4 822 9 489
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_003_sv.html