Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 329 548 122 158 21 233 472 939
Arvopaperit 37 320 1 490 350 39 161
Selvitys 96 -1 1) 95
Omaisuudenhoito 40 796 13 227 327 54 350
Säilytys 8 850 2 474 -19 11 306
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille
Maksuliikenne 108 080 41 009 9 070 158 160
Jakelukanavapalkkiot 25 087 45 804 4 489 75 379
Strukturoidut tuotteet 2 985 2 985
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista
Palkkiot luotonannosta 42 591 36 209 4 990 83 790
Annetut takaukset 28 054 1 724 364 30 143
Muut 35 689 -19 780 1 662 17 571
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 202 328 11 737 2 509 216 573
Selvitys 110 964 37 111 001
Säilytys 5 426 5 426
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista
Saadut luottositoumukset 2 004 -5 2 000
Saadut takaukset 44 105 44 105
Muut 39 828 11 704 2 509 54 041
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_004_fi.html