Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 329 548 122 158 21 233 472 939
Värdepapper 37 320 1 490 350 39 161
Clearing och avveckling 96 -1 1) 95
Kapitalförvaltning 40 796 13 227 327 54 350
Förvaring 8 850 2 474 -19 11 306
Administrativa tjänster för institutionella kunder
Betalningar 108 080 41 009 9 070 158 160
Avgifter för distributionskanaler 25 087 45 804 4 489 75 379
Strukturerade produkter 2 985 2 985
Avgifter för värdepapperiseringar
Avgifter för kreditgivning 42 591 36 209 4 990 83 790
Ställda garantier 28 054 1 724 364 30 143
Annat 35 689 -19 780 1 662 17 571
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 202 328 11 737 2 509 216 573
Clearing och avveckling 110 964 37 111 001
Förvaring 5 426 5 426
Avgifter för värdepapperiseringar
Erhållna lånelöften 2 004 -5 2 000
Erhållna garantier 44 105 44 105
Annat 39 828 11 704 2 509 54 041
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_004_sv.html