Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 2 882 880 668 672 163 700 3 715 252
Korkokulut 1 719 362 139 443 47 662 1 906 467
RAHOITUSKATE 1 163 518 529 229 116 038 1 808 785
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 334 946 387 982 3 861 726 789
Palkkiotuotot 1 009 161 319 252 67 184 1 395 597
(Palkkiokulut) 565 712 39 439 8 088 613 239
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 78 898 184 793 17 886 281 577
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 272 336 2 593 -1 738 273 192
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 10 196 -261 -132 9 803
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -6 592 -49 257 -6 384
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 650 331 245 -65 650 510
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 6 529 217 301 7 048
Muut liiketoiminnan tuotot 98 093 52 637 19 443 170 172
(Muut liiketoiminnan kulut) 46 692 108 452 27 771 182 915
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 005 012 1 328 749 187 176 4 520 938
(Hallintokulut) 1 227 957 473 090 97 903 1 798 950
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 633 197 265 245 50 005 948 447
josta: Muut hallintokulut 594 760 207 845 47 898 850 503
(Poistot) 48 628 21 812 4 144 74 584
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -3 013 - - -3 013
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 92 028 27 649 6 256 125 932
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 5 1 778 - 1 784
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 1 639 408 804 420 78 873 2 522 700
(Tilinpäätössiirrot) 38 923 -696 22 097 60 323
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 324 715 84 195 10 903 419 813
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1 275 769 720 921 45 874 2 042 564
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 1 275 769 720 921 45 874 2 042 564
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_001_fi.html