Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 2 882 880 668 672 163 700 3 715 252
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 047 199 -9 812 636 1 038 023
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -73 554 20 583 18 121 -34 850
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 252 501 16 039 18 403 286 943
Saamisista luottolaitoksilta 152 935 39 446 2 871 195 252
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 484 628 602 330 123 669 2 210 627
Ennakkomaksut - 1) - - -
Muut rahoitusvarat 19 172 84 - 19 256
KORKOKULUT, yhteensä 1 719 362 139 443 47 662 1 906 467
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 960 490 - - 960 490
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -266 517 202 635 -265 680
Veloista luottolaitoksille 224 427 26 029 5 001 255 457
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 154 943 107 169 36 378 298 490
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 637 329 464 5 648 643 441
Muut rahoitusvelat 8 690 5 579 - 14 269
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_003_fi.html