Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro

  1.1.- 30.9.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 2 882 880 668 672 163 700 3 715 252
Derivat som innehas för handel 1 047 199 -9 812 636 1 038 023
Derivat – säkringsredovisning -73 554 20 583 18 121 -34 850
Skuldinstrument 252 501 16 039 18 403 286 943
Fordringar på kreditinstitut 152 935 39 446 2 871 195 252
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 484 628 602 330 123 669 2 210 627
Förskottsbetalningar - 1) - - -
Andra finansiella tillgångar 19 172 84 0 19 256
RÄNTEKOSTNADER, summa 1 719 362 139 443 47 662 1 906 467
Derivat som innehas för handel 960 490 - - 960 490
Derivat – säkringsredovisning -266 517 202 635 -265 680
Skulder till kreditinstitut 224 427 26 029 5 001 255 457
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 154 943 107 169 36 378 298 490
Emitterade skuldinstrument 637 329 464 5 648 643 441
Andra finansiella skulder 8 690 5 579 - 14 269
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_003_sv.html