Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
PALKKIOTUOTOT, kuluva kausi 1 009 161 319 252 67 184 1 395 597
Arvopaperit 99 534 5 174 952 105 660
Selvitys 293 - 1) - 293
Omaisuudenhoito 125 830 29 275 746 155 852
Säilytys 29 373 7 182 753 37 314
Hallinnolliset palvelut institutionaalisille asiakkaille - - - -
Maksuliikenne 348 250 125 519 27 740 501 509
Jakelukanavapalkkiot 71 379 110 527 14 783 196 689
Strukturoidut tuotteet 6 450 - - 6 450
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Palkkiot luotonannosta 135 827 103 200 15 705 254 732
Annetut takaukset 78 377 5 310 1 120 84 807
Muut 113 848 -66 993 5 386 52 291
PALKKIOKULUT, kuluva kausi 565 712 39 439 8 088 613 239
Selvitys 302 204 - - 302 204
Säilytys 15 593 - - 15 593
Hoitopalvelupalkkiot arvopaperistamistoiminnoista - - - -
Saadut luottositoumukset 5 889 -2 - 5 887
Saadut takaukset 121 789 - - 121 789
Muut 120 236 39 441 8 088 167 765
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 4. Kotimaisten talletuspankkien palkkiotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_004_fi.html