Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro

  1.1.- 30.9.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AVGIFTTSINTÄKTER, Intäkter under innevarande period 1 009 161 319 252 67 184 1 395 597
Värdepapper 99 534 5 174 952 105 660
Clearing och avveckling 293 - 1) - 293
Kapitalförvaltning 125 830 29 275 746 155 852
Förvaring 29 373 7 182 753 37 314
Administrativa tjänster för institutionella kunder - - - -
Betalningar 348 250 125 519 27 740 501 509
Avgifter för distributionskanaler 71 379 110 527 14 783 196 689
Strukturerade produkter 6 450 - - 6 450
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Avgifter för kreditgivning 135 827 103 200 15 705 254 732
Ställda garantier 78 377 5 310 1 120 84 807
Annat 113 848 -66 993 5 386 52 291
AVGIFTSKOSTNADER, Kostnader under innevarande period 565 712 39 439 8 088 613 239
Clearing och avveckling 302 204 - - 302 204
Förvaring 15 593 - - 15 593
Avgifter för värdepapperiseringar - - - -
Erhållna lånelöften 5 889 -2 - 5 887
Erhållna garantier 121 789 - - 121 789
Annat 120 236 39 441 8 088 167 765
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 4. Specifikation av inhemska inlåningsbankers provisionsintäkter och -kostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_004_sv.html