Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Kotimaisten talletuspankkien hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
HALLINTOKULUT, yhteensä 1 127 256 473 090 97 903 1 698 249 2)
1. Henkilöstökulut 622 596 265 245 50 005 937 847
1.1 Palkat ja palkkiot 511 800 218 224 40 251 770 277
1.2 Henkilösivukulut 110 796 47 020 9 753 167 570
2. Muut hallintokulut 504 660 207 844 47 898 760 402
2.1 Toimistokulut 33 476 41 928 6 061 81 465
2.2 ATK-kulut 254 010 109 579 27 948 391 536
2.3 Yhteyskulut 28 571 11 644 3 206 43 422
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 29 695 17 624 6 825 54 188
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 3 569 8 579 - 1) 12 149
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 33 300 13 298 3 858 50 456
2.7 Muut hallinnon kulut 122 039 5 147 - 127 187
1) Ei yhtään havaintoa
2) Tuloslaskelman hallintokulut eroavat liitetaulukko 5. hallintokulujen erittelystä, koska luottolaitokset voivat ilmoittaa osan hallintokuluista ‘Muut liiketoiminnan kulut’ erässä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 5. Kotimaisten talletuspankkien hallintokulujen erittely 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_005_fi.html