Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro

  1.1.- 30.9.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 1 127 256 473 090 97 903 1 698 249 2)
1. Personalkostnader 622 596 265 245 50 005 937 847
1.1 Löner och arvoden 511 800 218 224 40 251 770 277
1.2 Personalbikostnader 110 796 47 020 9 753 167 570
2. Övriga administrationskostnader 504 660 207 844 47 898 760 402
2.1 Kontorskostnader 33 476 41 928 6 061 81 465
2.2 IT-kostnader 254 010 109 579 27 948 391 536
2.3 Kommunikationskostnader 28 571 11 644 3 206 43 422
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 29 695 17 624 6 825 54 188
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 3 569 8 579 - 1) 12 149
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 33 300 13 298 3 858 50 456
2.7 Övriga administrativa kostnader 122 039 5 147 - 127 187
1) Inga observationer
2) Administrationskostnaderna i resultaträkningen skiljer sig från specifikationen av administrationskostnaderna i tabellbilaga 3 eftersom kreditinstituten kan ange en del av administrationskostnaderna i posten "Övriga rörelsekostnader".

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_005_sv.html