Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 3 895 367 882 223 218 876 4 996 466
Korkokulut 2 342 520 179 485 62 647 2 584 651
RAHOITUSKATE 1 552 847 702 738 156 229 2 411 814
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 343 490 388 622 4 000 736 112
Palkkiotuotot 1 346 250 416 444 92 014 1 854 708
(Palkkiokulut) 753 014 53 312 11 019 817 346
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 90 222 181 814 22 722 294 758
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 432 579 5 819 -1 435 436 963
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 8 740 98 -141 8 698
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -6 265 -52 319 -5 997
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 813 017 363 -11 813 369
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 6 524 506 365 7 395
Muut liiketoiminnan tuotot 129 453 69 825 22 220 221 498
(Muut liiketoiminnan kulut) 67 849 148 726 37 051 253 627
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 895 994 1 564 139 248 212 5 708 344
(Hallintokulut) 1 685 954 639 819 136 502 2 462 275
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 852 228 356 830 69 230 1 278 289
josta: Muut hallintokulut 833 726 282 988 67 272 1 183 986
(Poistot) 69 095 29 414 5 632 104 142
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 13 658 - - 13 658
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 95 784 61 419 9 843 167 046
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 3 303 13 609 644 17 556
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 2 028 200 819 877 95 591 2 943 668
(Tilinpäätössiirrot) 8 863 76 428 28 491 113 781
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 429 172 72 512 12 777 514 461
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1 590 166 670 937 54 323 2 315 426
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 1 590 166 670 937 54 323 2 315 426
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_001_fi.html