Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 54 552 148 934 063 388 584 55 874 795
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 160 632 129 134 450 1 622 160 768 202
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 225 903 12 251 19 268 257 422
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24 370 989 6 807 414 1 546 551 32 724 954
Lainat ja muut saamiset 150 195 122 48 120 653 8 218 112 206 533 887
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 892 679 75 767 25 082 993 528
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 1 815 895 100 835 86 817 2 003 546
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 51 320 - 1) - 51 320
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 708 697 16 466 1 431 1 726 594
Aineelliset hyödykkeet 176 984 764 306 130 760 1 072 050
Aineettomat hyödykkeet 203 219 7 688 12 102 223 008
Verosaamiset 65 931 15 061 5 028 86 020
Muut varat 19 495 093 63 940 15 796 19 574 829
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 414 386 110 57 052 894 10 451 151 481 890 155
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 123 363 823 37 215 - 123 401 039
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 050 048 - - 1 050 048
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 244 965 416 47 072 747 9 123 180 301 161 343
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 824 034 4 012 1 253 829 299
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 652 313 7 797 66 732 726 843
Varaukset 107 821 13 021 888 121 730
Verovelat 113 233 41 897 14 225 169 354
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 24 215 763 340 245 82 683 24 638 691
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 396 697 986 49 099 898 9 595 476 455 393 360
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 234 727 2 817 717 113 643 6 166 087
Ylikurssirahasto 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma - - - -
Muut 40 389 - - 40 389
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 118 675 75 117 33 732 227 524
Kertyneet voittovarat 11 791 258 3 035 745 383 382 15 210 385
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 1 345 849 2 024 416 314 599 3 684 864
(-) Omat osakkeet -57 - - -57
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 688 124 7 952 996 855 675 26 496 795
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 414 386 110 57 052 894 10 451 151 481 890 155
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_002_fi.html