Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
KORKOTUOTOT, yhteensä 3 895 367 882 221 218 876 4 996 466
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 374 056 -13 126 797 1 361 727
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -15 213 27 248 23 887 35 922
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 327 948 20 618 24 615 373 181
Saamisista luottolaitoksilta 211 044 51 832 3 306 266 182
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 971 216 795 543 166 271 2 933 031
Ennakkomaksut - 1) - - -
Muut rahoitusvarat 26 317 105 0 26 423
KORKOKULUT, yhteensä 2 342 519 179 486 62 647 2 584 651
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 1 251 297 - - 1 251 297
Johdannaissopimukset – suojauslaskenta -274 581 138 622 -273 821
Veloista luottolaitoksille 302 806 33 693 7 471 343 970
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille 205 850 139 275 47 309 392 434
Liikkeellelasketut vieraan pääoman instrumentit 846 225 610 7 245 854 079
Muut rahoitusvelat 10 922 5 770 - 16 692
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Kotimaisten talletuspankkien korkotuottojen ja -kulujen erittely 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_003_fi.html