Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
RÄNTEINTÄKTER, summa 3 895 367 882 221 218 876 4 996 465
Derivat som innehas för handel 1 374 056 -13 126 797 1 361 727
Derivat – säkringsredovisning -15 213 27 248 23 887 35 922
Skuldinstrument 327 948 20 618 24 615 373 181
Fordringar på kreditinstitut 211 044 51 832 3 306 266 182
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 971 216 795 543 166 271 2 933 031
Förskottsbetalningar - 1) - - -
Andra finansiella tillgångar 26 317 105 - 26 423
RÄNTEKOSTNADER, summa 2 342 519 179 486 62 647 2 584 652
Derivat som innehas för handel 1 251 297 - - 1 251 297
Derivat – säkringsredovisning -274 581 138 622 -273 821
Skulder till kreditinstitut 302 806 33 693 7 471 343 970
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 205 850 139 275 47 309 392 434
Emitterade skuldinstrument 846 225 610 7 245 854 079
Andra finansiella skulder 10 922 5 770 - 16 692
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av inhemska inlåningsbankers ränteintäkter och -kostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_003_sv.html