Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 485 372 320 728 217 295 50 452 1 073 846
Korkokulut 303 398 244 080 27 795 10 559 585 831
RAHOITUSKATE 181 974 76 648 189 500 39 893 488 015
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. .. ..
Osinkotulot 25 293 .. 258 474 3 050 286 706
Palkkiotuotot 149 530 253 105 142 351 26 095 571 081
(Palkkiokulut) 35 429 31 334 13 949 3 951 84 663
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 12 627 50 946 8 119 9 914 81 607
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 63 099 -59 139 555 72 4 587
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 1 144 .. 88 .. -447
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -856 .. -5 1 34 928
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 1 068 2 096 -13 -15 3 136
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. .. .. .. ..
Muut liiketoiminnan tuotot 25 157 67 054 35 616 2 368 130 195
(Muut liiketoiminnan kulut) 17 929 4 187 41 289 8 281 71 686
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 405 678 389 784 579 485 69 114 1 444 060
(Hallinnon kulut) 194 617 283 336 192 832 35 979 706 765
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 80 409 154 857 92 679 17 386 345 331
josta: Muut hallintokulut 114 208 128 480 100 153 18 594 361 434
(Poistot) 10 653 11 761 7 922 1 728 32 064
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 263 -4 648 .. .. -4 385
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 5 903 1 931 654 -787 7 701
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 350 .. 3 881
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 194 241 105 861 377 727 32 194 710 023
(Tilinpäätössiirrot) .. .. .. .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tau_001_fi.html