Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 984 274 681 969 435 173 101 581 2 202 997
Korkokulut 606 629 411 812 55 107 20 592 1 094 140
RAHOITUSKATE 377 645 270 157 380 066 80 989 1 108 857
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. .. ..
Osinkotulot 43 100 222 260 682 4 924 308 928
Palkkiotuotot 304 705 499 967 268 117 53 999 1 126 789
(Palkkiokulut) 77 816 61 918 31 994 8 225 179 954
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 17 641 52 564 17 663 17 168 105 035
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 114 872 -56 703 928 56 59 153
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -167 .. 165 .. 333
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -1 067 .. 3 -46 33 798
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 1 688 12 462 -48 -130 13 971
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. 605 .. 286 ..
Muut liiketoiminnan tuotot 43 588 140 194 55 477 9 905 249 164
(Muut liiketoiminnan kulut) 30 477 9 153 82 191 21 630 143 451
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 793 730 883 641 869 056 137 295 2 683 721
(Hallinnon kulut) 394 161 587 239 376 720 73 771 1 431 891
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 163 397 310 415 177 261 36 376 687 449
josta: Muut hallintokulut 230 764 276 824 199 460 37 395 744 443
(Poistot) 21 467 24 344 15 867 3 623 65 302
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 1 230 -2 587 .. .. -1 357
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 17 175 13 083 10 203 6 865 47 326
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. 8 254 3 917 .. 12 253
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 359 614 265 295 462 349 53 036 1 140 294
(Tilinpäätössiirrot) .. .. .. .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 284 778 187 224 422 544 37 168 931 715
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 284 778 187 224 422 544 37 168 931 715
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tau_001_fi.html