Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 1 466 108 1 206 990 657 883 152 534 3 483 515
Korkokulut 889 519 744 653 80 518 29 830 1 744 520
RAHOITUSKATE 576 589 462 337 577 366 122 704 1 738 996
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. .. ..
Osinkotulot 44 408 393 261 928 5 087 311 816
Palkkiotuotot 448 556 714 978 389 018 81 960 1 634 512
(Palkkiokulut) 122 842 97 722 46 590 12 573 279 728
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 21 330 52 272 20 385 21 089 115 076
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 158 194 -31 396 1 145 .. 127 812
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 187 .. 133 277 940
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -319 .. -1 -30 34 105
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 1 870 17 894 -47 -192 19 525
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. 683 .. 325 ..
Muut liiketoiminnan tuotot 63 246 212 561 74 500 13 470 363 778
(Muut liiketoiminnan kulut) 45 827 13 095 119 985 31 111 210 018
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 145 454 1 353 702 1 158 071 200 877 3 858 105
(Hallinnon kulut) 579 291 865 913 551 218 106 981 2 103 404
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 239 524 450 767 252 317 52 288 994 896
josta: Muut hallintokulut 339 767 415 146 298 901 54 693 1 108 507
(Poistot) 33 292 38 192 23 100 5 495 100 079
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 446 -7 816 .. .. -7 370
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 19 334 24 576 18 047 7 040 68 997
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. 923 12 437 .. 13 477
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 512 439 443 902 553 269 81 361 1 590 971
(Tilinpäätössiirrot) .. .. .. .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 402 780 338 050 496 087 57 425 1 294 342
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 402 780 338 050 496 087 57 425 1 294 342
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tau_001_fi.html